February 23rd, 2015

штирлиц

(no subject)

Мая дальняя сваячка цётка Тамара нядаўна памерла. Ужо ў сваiм сталым веку яна неяк cказала:

-Дзе ваш Бог? Каб я яго толькi пабачыла! Сцягнула б за бараду з неба ды так задала, каб на весь свет енчы
ў. Што ж гэта ён робiць, што вырабляе? За што добрыя людзi век у няшчасцях?

Я шмат бачыла, шмат чытала. Куды больш, чым цётка Тамара. Але да сённяшняга дня так i не знайшла, чым можна абвергнуць яе тэалагiчнае сцвярджнне пра злачынную сутнасць Бога.  Адзiнае выйсце з гэтага жахлiвага адчування - атэiзм.