May 4th, 2014

штирлиц

Неверагодная Veragodna

Ёсць у мяне адна ўзроставая асаблiвасць: я люблю глядзець на жанчын свайго веку. Мяне вельмi натхняюць i радуюць прыгожыя маладыя  жанчыны пасля 35 бо я адразу думаю, што сама такая;).
Сталая прыгажосць  не блicкацiць, не бразгае, не мiтусiцца. I яе не падробiць нi адзiн пластычны хiрург, бо вызначаецца яна зусiм не адсутнасцю зморшчын.
Нам, сталым жанчынам, ужо не даруюць легкадумнае глупства i  пустату.  Каб быць прыгожымi, нам трэба дарэчы смяяцца i рэдка плакаць, быць цiкавымi i абаяльнымi, а значыць - банальна разумнымi.
Якiмi ж "iмянiнамi сэрца" для мяне быў цэлы дзень у Гомелi з неверагоднай прыгажуняй veragodna...
Зараз зразумела, што сама не ведаю, чаму гэты допic пачала з прыгажосцi. Здавалася б, я магла напiсаць спачатку пра Алiну гасцiннасць, шляхетнасць, дасцiпнасць, лёгкасць. Але факт ёсць факт: яе высакародная прыгажосць кiдаецца ў вочы першай:)
Не перастану здзiўляцца таму, як натуральна фрэнды вымалёўваюцца з вiртуальнага паветра i застаюцца ў маiм жыццi. Вось i ў гэтую хвiлiну на канапцы побач пасопвае ў сне той, хто спачатку быў для мяне проста ЖЖ-юзерам. Потым ён прачнецца, i мы будзем разам чакаць на нядзельны абед  гасцей - таксама з фрэндстужкi:)
I ўcё роўна я хвалююся перад кожнай развiртуалiзацыяй, усё роўна баюся адчужанасцi з чалавекам, якi здаецца блiзкiм толькi таму, што я чытаю яго дзённiк.
Так хвалявалася i перад сустрэчай з Алай - i зусiм дарэмна.
Як распавесцi пра гэты дзень? Адбывалася банальнае: мы пiлi, елi, хадзiлi па вясенняму Гомелю, размаўлялi, ржалi  з нагоды  i  без.
Усё так, але ўсё не так. Чым далей я жыву, тым болей упэўнiваюся ў тым, што галоўнае памiж людзьмi адбываецца не ў размовах, а ў маўчаннi. У тым, што не спытаў i не ведаеш, а адчуваеш. Такое бывае звычайна з тымi, каго даўно ведаеш i любiш. Здараюцца i рэдкiя выключэннi.
Настаўнiк, у якога  я крыху займалася йогай, неяк спытаў: хiба вы не адчуваеце, з якiмi са сваiх знаёмых ужо сустракалiся ў лабiрынтах самсары?
Верагодна, я гэта адчуваю.